Fakturka online dating

Posted by / 18-Sep-2017 05:07

Fakturka online dating

-Wystawianie dokumentu na podstawie zamówienia klienta. -Możliwość zmiany nazwy towaru na dokumencie niezależnie od jego nazwy w kartotece. -Możliwość udzielenia upustu dla pojedynczej pozycji lub całego dokumentu. -Wybór między udzieleniem upustu procentowego lub kwotowego. -Możliwość zdefiniowania dokładności z jaką pokazywane są ilości dla każdego towaru niezależnie (ilość miejsc po przecinku) np. -Rozbudowana informacja o kliencie i historia kontaktów .z poziomu CRM dostęp do wszystkich zestawień i dokumentów dla wybranego kontrahenta. Oprogramowanie, ktre udostpniamy za porednictwem strony www umoliwia wystawianie faktur z dowolnego miejsca na wiecie.Wystarczy odwiedzi stron zalogowa si na wasne konto i jestemy gotowi do wystawiania faktur naszym kontrahentom.Błąd pojawi się gdy nastąpi próba uruchomienia nowej wersji programu na starej bazie danych.Przy "normalnej" instalacji nowej wersji na starą program automatycznie wykona aktualizację bazy danych.

Opcje programu umożliwiają ustawienie stałych danych dotyczących naszego przedsiębiorstwa (nazwa firmy, adres, nr konta bankowego) jak również wybranie stawki VAT, format daty oraz miejsca wystawienia dokumentu.

-Program umożliwia wystawianie; faktur VAT sprzedaż (również proforma) i zakup. -Sortowanie pozycji na dokumencie w/g położenia w magazynie lub nazwy. -Ustalenie praw dostępu dla poszczególnych użytkowników.

Faktury korygujące sprzedaż zakup, paragony, zwroty paragonu, zamówienia od klienta i do dostawcy. -Możliwość zapisu towaru/usługi nie występującej w magazynie. -Dostępność wszystkich danych bez względu na datę ich wpisu.

Należy umieścić je w pożądane miejsce we wzorcowym dokumencie, a program je zapamięta i podczas wystawiania kolejnego dokumentu umieści potrzebne informacje w prawidłowe pola.

Serwis zosta stworzony z myl o maych i rednich firmach.

fakturka online dating-56fakturka online dating-82fakturka online dating-32

Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok).